top of page

Music Production /Sản xuất nhạc - Online

Music Production - Online Private Training Sản xuất nhạc Lớp kèm riêng

  • 5 hours
  • 3.250.000 Đồng Việt Nam
  • Online

Service Description

>> ENGLISH BELOW << Bạn đang phải ở nhà? Orange Wolves hiện đã có lớp kèm riêng nội dung Sản xuất nhạc điện tử, mixing và mastering TRỰC TUYẾN (ONLINE) Bạn muốn học về: ● Ableton Live, Logic Pro X, GarageBand hoặc Pro Tools. ● Sáng tác, sound design (synthesis) và những kỹ thuật sản xuất nhạc khác. ● Sản xuất nhạc trong các dòng nhạc cụ thể. ● Mixing và mastering chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ lập giáo trình học cho từng cá nhân, tùy thuộc vào mức độ kinh nghiệm và mục tiêu học tập của bạn. Các bài học sẽ được dạy bằng tiếng Anh, và kèm theo thông dịch viên tiếng Việt. Điều duy nhất bạn cần là một máy tính có cài DAW và kết nối internet. (ENGLISH) Stuck at home? Orange Wolves now offers private training ONLINE in music production, mixing and mastering. Do you want to learn: ● Ableton Live, Logic Pro X, GarageBand or Pro Tools ● Composition, sound design (synthesis) and other music production techniques ● Producing music in specific genres ● Professional mixing and mastering We will make a personal lesson plan, depending on your experience level and learning goals. Lessons are taught in English, a live Vietnamese translator is available. The only thing you need is a computer with working DAW and an internet connection.


Contact Details

+ +841692681948

info@orangewolves.com

VNM


bottom of page