ĐỊA ĐIỂM

Các lớp đào tạo theo nhóm đều được tổ chức tại Co-Space Việt Nam. Gửi xe MIỄN PHÍ.

Tầng 5, 104A Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại ​Co-space: 028 3620 9269

Xem đường đi

LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: