top of page

DIỄN XUẤT

SÀI GÒN 2020

Chúng tôi chuyên về diễn xuất trong Film & TV. Các buổi huấn luyện của chúng tôi tập trung vào thực hành và nhiều kỹ thuật diễn xuất khác nhau, thực tập trước ống kính, ứng biến, thử vai và thực tập diễn xuất theo phân đoạn

 

Tất cả các khóa học đều được đứng lớp trực tiếp bởi cô Hann với thông dịch viên qua tiếng Việt. Tất cả các bài thực hành diễn xuất đều dùng tiếng Việt.

 

Diễn xuất chân thật và tự nhiên trước ống kính là nội dung mà chúng tôi tập trung ở tất cả các workshop và khóa học. Huấn luyện viên diễn xuất Hann tin rằng không có một kỹ thuật nào có thể áp dụng chung cho mọi tình huống. Tất cả các lớp học đều diễn ra với sự hợp tác giữa giảng viên và học viên để tìm ra cách diễn xuất phù hợp nhất cho từng thời điểm.  

KHÓA DÀI HẠN

 • Diễn Xuất trong Film & TV – Cấp độ 1/2/3

Các khóa diễn xuất của chúng tôi được thiết kế đặc biệt cho học viên người Việt (16+). Tất cả các khóa đều được dạy bằng Tiếng Anh với thông dịch viên Tiếng Việt. Tất cả các bài thực hành diễn xuất đều dùng tiếng Việt.

KHÓA NGẮN

 • Diễn xuất ứng biến trong Film & TV

 • Lớp diễn xuất cho đạo diễn

 • Diễn xuất trong quảng cáo (TVC)

 • Thử vai trong Film & TV

 • Thực tập tiếng anh thông qua diễn xuất

 • Acting for kids (EN 7+)

Các khóa diễn xuất của chúng tôi được thiết kế đặc biệt cho học viên người Việt (17+). Tất cả các khóa đều được dạy bằng Tiếng Anh với thông dịch viên Tiếng Việt. Tất cả các bài thực hành diễn xuất đều dùng tiếng Việt.

LỚP HỌC RIÊNG

Chúng tôi nhận đào tạo theo lớp riêng tất cả các kỹ năng diễn xuất (tối đa 4 học viên):

 • Chuẩn bị cho buổi thử vai/tổng duyệt

 • Chuẩn bị cho vai diễn (Film & TV)

 • Độc thoại hoặc diễn xuất theo phân cảnh

 • Đào tạo kỹ năng và kỹ thuật diễn xuất cụ thể

 

Có thông dịch viên Tiếng Việt.

HUẤN LUYỆN VIÊN DIỄN XUẤT

Chúng tôi cung cấp dịch vụ huấn luyện diễn xuất cho cả ba bước của quá trình sản xuất điện ảnh và truyền hình:
 

 • Kỹ năng diễn xuất nền tảng cơ bản

 • Phát triển nhân vật và chuẩn bị cho phân đoạn

 • Huấn luyện trên trường quay

Có thông dịch viên Tiếng Việt.

bottom of page